“બિપરજોય” વાવાઝોડું કેટલું ખતરનાક છે? આ વિડીયો જોઈને તમે સમજી જશો, તમે આવી ભુલ કરતાં નહીં

“બિપરજોય” વાવાઝોડું અત્યંત ભીષણ ચક્રવાતી તોફાનમાં બદલી ગયું છે અને તે ખુબ જ જલ્દી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના સમુદ્રી તટ માંડવી-જખાઉ બંદરગાહ

Continue reading