હોસ્પિટલમાં એક મહિલાને ચોથું બાળક થયું. નર્સ : અભિનંદન, ભગવાને તને દીકરો આપ્યો છે. તમે શું માંગ્યું હતું, દીકરો કે દીકરી? પછી મહિલાએ એવો જવાબ આપ્યો કે નર્સને પણ શરમ આવી ગઈ

જોક્સ-૧ એક ૮૮ વર્ષના વૃદ્ધને ફોન આવ્યો. સાહેબ હું બેંક માંથી વાત કરી રહ્યો છું. તમે અમારો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લઇ

Continue reading

એક દિવસ પત્ની ઘરે આવી તો જોયું કે પતિ કામવાળીને ભેટીને ઊભો હતો. પત્ની (ગુસ્સામાં) : આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે? પતિએ એવો જવાબ આપ્યો કે કામવાળી અને પત્ની બંને શરમાઈ ગયા

જોક્સ-૧ છગનને તેની ઓફિસમાં કામ કરતી એક છોકરી ખુબ પસંદ હતી. એક દિવસ તેણે હિંમત કરીને તેને સીધું લગ્ન માટે

Continue reading